Specialisaties

Wortelkanaalbehandeling

In onze tandartsenpraktijk in Eindhoven zijn wij onder andere gespecialiseerd in wortelkanaalbehandeling. Alle tanden en kiezen hebben een zenuwholte met 1 of meerdere wortelkanalen. In vakjargon heet dit de pulpa. De Pulpa bestaat uit zenuwweefsel en bloedvaatjes. Door verschillende oorzaken kan de pulpa ontstoken raken en afsterven. Bijvoorbeeld door een trauma (klap op voortand), door een diepe caviteit (diep gaatje) of door een diepe vulling na aanleiding van een diepe caviteit in het verleden. 

Er zijn verschillende symptomen mogelijk:

Symptomen

De prikkel blijft langer hangen dan +/- 10 seconden na bijvoorbeeld het drinken van koud water: De zenuw is nog niet dood, maar is aan het afsterven. Een wortelkanaalbehandeling is noodzakelijk om de tand of kies te redden. Verwijdering van de tand of kies (extractie) is ook mogelijk. Wordt er niet behandeld, dan komt men automatisch in het volgende stadium terecht. Dit kan echter voor onnodig lijden zorgen en voor een lager succespercentage van de wortelkanaalbehandeling.

De tand of kies is dood. Als de zenuw al enige tijd dood is, kunnen we dit vaak ook zien op een röntgenfoto. De zenuw is afgestorven en het eens levende weefsel gaat een soort rottingsfase in (necrose). Afvalproducten van dit afstervingsproces komen via de wortelpunt(en) in het bot terecht. Een ontstekingsreactie komt tot stand aan de wortelpunt. Als je op de kies tikt, is dit daardoor vaak gevoelig. De afweercellen kunnen echter niet meer in de tand of kies komen; er zijn daar immers geen bloedvaten meer aanwezig. Dus hoe hard uw afweercellen ook proberen, echt oplossen kunnen ze het probleem niet. Het lukt soms wel om een bepaald evenwicht tussen gastheer en aanvaller te bewerkstelligen. In dit soort gevallen kan een dode tand of kies al heel lang aanwezig zijn zonder dat u het merkt. Dit wil uiteraard niet zeggen dat het verstandig is het zo te laten. Wie wil er immers een chronische ontsteking in het kaakbot hebben? Daarnaast is er dus altijd een percentage afweercellen bezig om die ontsteking in toom te houden. Bij een zwakkere weerstand zien we vaak dat dit soort tanden of kiezen dan (wederom) voor klachten gaan zorgen. Kortom; een dode tand of kies behoeft altijd een behandeling: een wortelkanaalbehandeling of eventueel een extractie (verwijdering tand of kies).

Hoe ziet de behandeling eruit?

  • Afhankelijk van het aantal wortelkanalen dat aanwezig is in de tand of kies duurt de behandeling 45-120 minuten. Bij acute pijnklachten en abcessen wordt vaak gekozen om de behandelingen in 2 zittingen te doen.
  • De tand wordt geïsoleerd d.m.v. een rubberen lapje (cofferdam/rubberdam). Dit is om geen nieuwe bacteriën te introduceren in het wortelkanaal en om de spoelmiddelen niet per ongeluk in te slikken.
  • Via de bovenkant van de tand wordt een gat geboord richting de zenuwholte
  • De zenuwresten worden verwijderd en de zenuwholtes wordt iets groter opgevijld tot aan de wortelpunten zodat we alle kanaalwanden goed hebben bereikt. Tussendoor wordt steeds gespoeld met desinfecterende vloeistoffen.
  • Daarna worden de schone kanalen droog gemaakt en opgevuld met guttapercha: een soort rubberen stiften. Deze worden vergezeld met cement.
  • De kanaalingangen worden afgesloten met een lekvrij vulmateriaal en daarna wordt er nog een afsluitende vulling van composiet gemaakt.
  • Een eindfoto wordt gemaakt ter referentie voor later.
  • Na 6-12 maanden wordt er een nieuwe röntgenfoto gemaakt om te kijken of alles rondom de wortelpunten gezond is.
  • In geval van aanwezigheid van een grote vulling (meestal bij de kiezen) wordt er na deze foto geadviseerd een (partiele) kroon te vervaardigen. Kiezen met grote vullingen en wortelkanaalbehandelingen zijn dermate verzwakt dat we die vaak zien breken in de jaren erna. Dit betekent vaak het einde van een kies. Een kroon omvat de kies helemaal waardoor de kans op breuk kleiner wordt.